Sirküler

February 2022 / Sanctions: Recent Deceptive Practices - Yaptırımlar: Son dönemdeki aldatıcı uygulamalar hakkında

Değerli İş Ortaklarımızın Dikkatine;

 

Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu tarafından en son yayımlanan, yaptırımlara ilişkin son dönemde uygulanan aldatıcı faaliyetleri özetleyen sirküleri aşağıda dikkatinize sunarız.

 

Bu sirkülerin amacı, üyelerin dikkatini, ulusal hükümetler ve/veya BM gibi uluslarüstü kuruluşlar tarafından yürütülen yaptırım rejimlerini ihlal eden faaliyetlerde bulunan taraflarca yakın zamanda kullanılan bazı aldatıcı uygulamalara çekmektir.

 

Bilindiği üzere aşağıdaki ülkeler deniz ticaretinde yaptırım (sanction) uygulanan ülkeler arasında bulunmakta;

 

 • İran
 • Suriye
 • Venezüela
 • Kore Demokratik Cumhuriyeti
 • Kırım
 • Küba
 • Belarus

 

Ulusal ve uluslararası ticaret yaptırımları delinerek yapılan yük ticaretlerinin son dönemde bir artış trendi gösterdiği gözlemlenmiştir.

 

Yaptırımları kırmak için uygulanan son 18 aydaki yeni teknikleri aşağıdaki şekilde listeyebiliriz. Genel olarak bu teknikler gemilerin kimliklerinin, yüklerinin, coğrafi konumlarının ve seyir faaliyetlerinin karıştırılması veya gizlenmesi yoluyla gözetlenme ve tespiti en aza indirmeyi amaçlayan tekniklerdir. Bu türde bir gizleme, yaptırıma tabi bir yükü taşımak için istemeden istihdam edilebilecek gemi sahipleri ve ticari ortakları için risk oluşturmaktadır ve böyle bir faaliyet söz konusu olduğunda P&I Kulüpleri kapsam vermemekte ve hatta poliçeyi iptal etme yoluna gidebilmektedir. Bu sebeple armatörlerimizin bu faaliyetlere karşı tedbirli olmalarını tavsiye ederiz.

 

Yaptırıma tabi yüklerin taşınması için başvurulan aldatıcı teknikler aşağıdaki şekilde listelenebilir;

 

 • AIS’in kapatılarak geminin hareketlerinin ve konumlarının gizlenmesi
 • GPS/GNSS manipülasyonu / konum sızdırma: geminin gerçek konumunun gizlenmesi için AIS ile yayınlanan konumun tahrif edilmesi
 • AIS’in amaç dışı kullanımı
 • Kimlik Tahrifatı
 • Geminin görünümünün fiziksel olarak değiştirilmesi
 • Geminin kimliğinin fiziksel olarak değiştirilmesi
 • Geminin kayıtlı kimliğinin değiştirilmesi
 • Sahte belgeler
 • Gemiden gemiye yük transferi  (STS) yapılarak yükün ilk yüklendiği kaynağın gizlenmesi

 

Yaptırımların ihlal edilmesinin sonuçları:

 

Bu faaliyetlerde bulunduklari tespit edilen gemi sahiplerinin gemilerinin limanlara girişlerine izin verilmediği, bankacılık hizmetlerinin reddedildiği ve gemilerin bayrak kayıtlarından çıkarıldığının örnekleri görülmüştür. Bilindiği üzere, P&I Kulüp teminati, yasa dışı faaliyetlere ve yasadışı ticarete cevap vermemektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere böyle bir faaliyetin tespiti halinde kulüpler poliçeyi fesih hakkına sahiptir.

 

Konuyla alakalı detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

 

https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sanctions-recent-deceptive-practices/

 

https://home.treasury.gov/system/files/126/05142020_global_advisory_v1.pdf

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948299/OFSI_Guidance_-_Maritime_.pdf

 

Omni

+++

 

To the attention of our business partners;

 

Please be informed that IG P&I Clubs have recently published a circular on ‘’Sanctions: Recent Deceptive Practices in sanctions’’ to draw the attention of the members to some of the deceptive practices employed by the parties engaged in activities that offend the sanctions regimes operated by national governments and supranational bodies such as the UN.

 

The increasing trend detected over the past months in trade of sanctioned cargoes shed a light over the deceptive practices employed by the parties, which can be summerized as below. These practices are mainly for disguising the identity of the ship, the location and navigational activities of the vessels. That being said, these practices include the following;

 

 • Manipulating vessel’s AIS
 • Changing vessel’s physical appearance
 • Falsifying vessel and/or cargo documentation
 • Multiple ship to ship operations / STS to disguise the fact that the cargo is from a sanctioned country

 

Results of breach of sanctions

 

We must say that those shipowners and or the other parties, who were alleged to be involved in such activities (sanctions breaches), have been seen declined access to ports, denied from banking services and removed from flag registries.

 

As known well, P&I covers do not respond to unlawful trading. Moreover, the cover can be terminated where there is a risk to Club and the provision of insurance may place Club at risk of, or in breach of sanctions, even if the underlying trade is lawful.

 

Please be informed that all Clubs in IG have issued similar circular to inform the members. For further details & reading, please visit following links;

 

https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sanctions-recent-deceptive-practices/

 

https://home.treasury.gov/system/files/126/05142020_global_advisory_v1.pdf

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948299/OFSI_Guidance_-_Maritime_.pdf

 

 

Omni