Sirküler

April 2021 / Süveyş Kanal / Suez Canal - "Ever Given"

This circular is provided in Turkish and English.

Sayın İlgili,

 Süveyş Kanalı’nda yaşanan “Ever Given” kazasından sonra benzer durumlara dair sigortaların kapsamı hakkında bir değerlendirmemizi ekte bilgilerinize sunmaktayız.

 

Dear Sir/Madam,

  Following the accident  of "Ever Given" in the Suez Canal, we are pleased to enclose an overview of insurance aspects for similar incidents.