Sirküler

December 2020 / West of England Bunker Fuel Quality Advisory Service

Sayın İlgili,

 Ekte West of England’ın yayınladığı ve faydalı olduğunu düşündüğümüz sirküleri sizlerle paylaşmak istedik.

 West of England, Veritas Petroleum Services ( VPS ) ile güçlerini birleştirerek, tamamen VPS tarafından elde edilen yakıt numunesi analiz sonuçlarına dayalı ve istatiksel verileri içeren “Neptune”adında bir küresel bilgi portalı oluşturmuş bulunmakta. Yalnızca üyelerin, brokerlerinin ve yerel temsilcilerin kullanabileceği ve iki haftada bir güncellenen bu portal, viskosite, yoğunluk, sülfür içeriği, instabilite gibi önemli yakıt kalitesi parametrelerine göre, yakıt alımı için en çok tercih edilen ilk on limanda halihazırda gözlemlenen değerler ve spesifikasyon dışı değerler hakkında bilgiler içermektedir. Ayrıca talep halinde Kulüp, bu sıralamada yer almayan diğer yakıt limanları için de bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Bununla beraber VPS tarafından yayınlanan “The Bunker Alerts” adlı uyarıları da konu portalda mevcuttur.

 

++++++++++++++++++

 

Dear Sir / Madam,

 Enclosed please kindly find the circular of West of England which we think is useful.

 By combining the forces with Veritas Petroleum Services (VPS), West of England has created a global information portal called "Neptune", which is based entirely on the fuel sample analysis results obtained by VPS and contains statistical data. This portal, which is only available to Members, brokers and local correspondents and is updated every two weeks, contains information on the values and out of specification values observed in the top ten most preferred ports for fuel supply according to key fuel quality parameters such as viscosity, density, sulfur content, instability. In addition, upon request, the Club also shares information for other fuel supply ports that are not included in this ranking. In addition, "The Bunker Alerts" published by VPS are also available on the subject portal.

Attachments:
Download this file (WOE.pdf)WOE Advisory on Bunker Fuel Quality[ ]273 kB