Sirküler

October 2020 / Cyber Risk Management & Insurance

Sayın İlgili,

 Siber risklerden korunma, özellikle Avrupa Birliğinin 2018 tarihli Genel Veri Koruma Tüzüğü ‘nun takdim edilmesi ile birlikte önemini artırmıştır. Öte yandan siber suçlardaki artış ve yaşanan hadiseler (Maersk ve CMA CGM hadiseleri) siber risklerden korunmayı öncelikli hale getirmiştir.Özellikle Avrupa Birliği yetkilileri; yeterli siber korumaya haiz olmayan firmalara, hacklendiklerinde ve kişisel veri kaybına uğradıklarında ciddi cezalar uygulamaktadır.

 Siber Risk Yönetimi 1/1/21 itibari ile ISM kodunun bir parçası haline gelecektir.Yeni karar; işletmelerin, mevcut güvenlik yönetim sistemleri (ISM kod içerisinde ifade edildiği şekliyle) içerisinde siber risklerin düzgün bir şekilde yer aldığından emin olmalarını talep etmektedir. Söz konusu gereklilik icin son tarih 1 Ocak 2021 den sonra firmaya ait Uygunluk Belgesinin (DOC) ilk yıllık doğrulama tarihidir.

Detayli bilgi asağıdaki link’te yer almaktadır.

 http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Pages/Cyber-security.aspx

 Bu gelişme paralelinde sigorta endüstrisi, siber yönetim icin firmalara destek sunmak ile birlikte bir takım sigorta çözümleri de ayrıca sunabilmektedir. Soz konusu destek hizmeti;  donanımların, yazılımların ve geri alma prosedürlerinin incelenmesini ve firmanın siber olgunluk seviyesinin ölçümünü sağlamaktadır. Ayrıca sigorta kuvertürü fiziksel ve finansal kayıplar, cezalar ve sorumluluk hasarları beraberinde sistemin hadise sonrasında düzeltilebilmesi için teminat sunabilmektedir. Soz konusu ürün ile alakalı detaylı bilgi almak için bizler ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

Dear Sirs,

 Cyber (insurance and expert) protection has become increasingly important since the introduction of the EU GDPR regulations in 2018 and the significant increase in cyber crime (notably Maersk and CMA CGM cyber  attacks). Notably, the EU authorities have levied severe penalties against companies found to lack adequate cyber protection, when they have been hacked and lost personal data.

 Cyber risk management is about to become part of ISM code from 1/1/21. The new resolution encourages administrations to ensure that cyber risks are appropriately addressed in existing safety management systems (as defined in the ISM Code) no later than the first annual verification of the company's Document of Compliance after 1 January 2021.

http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Pages/Cyber-security.aspx

 In response to this new development; the insurance industry will now be able to provide cyber risk management support together with insurance solutions. The support services will examine in detail through hardware, software, recovery procedure, safety procedures and advise as to where the company is in respect of the “cyber maturity spectrum”. The insurance cover will have options to cover, physical, financial losses, fines and liability damages, as well as the remedy of the system after an incident.  Please contact us for further information in respect of these insurance products.