Sirküler

September 2020 / Nickel Ore and Other Bulk Cargoes - Risks of Liquefaction

Sayın İlgili,

Ekte London P&I Kulübün yayınlamış olduğu ve önemli olduğunu düşündüğümüz sirkülerini bulabilirsiniz.

Bilindiği üzere,  nikel , demir , manganez ve kömür cevheri gibi dökme yüklerin taşımacılığında karşılaşılan sıvılaşma riskleri katastrofik sonuçlara sebep olmaktadır. Özellikle Doğu Çin Denizinde oluşan tayfunlar ile Uzak Doğu’da başlayan muson mevsiminin de konu taşımacılığı olumsuz yönde etkileyeceği de düşünülmektedir. Ekte bulacağınız yayın, bu gibi kargoların yüklenme öncesi, yüklenmesi ve taşınması esnasında, kaptanlara, armatörlere ve kiracılara , sıvılaşma ile ilişkili riskler ve alınması gereken önlemler hakkında yol gösterecek pratik bilgiler içermektedir.

Ayrıca yine ekte Filipinler veya Endonezya'dan nikel cevheri yüklerinin güvenli taşınması hakkında ayrıntılı bilgi içeren Kulüp Genelgesini de bilgilerinize sunarız.  

Son olarak, Filipinler veya Endonezya’dan nikel cevheri yükleyecek olan gemi armatörlerinin mümkün olan en erken zamanda kulübe bildirim yaparak ekte detayını bulacağınız zorunlu bildirim kuralına uyması gerektiğini,  aksi halde kulüp kuvertürüne halel gelebileceğini de önemle hatırlatmak isteriz.  

 

 

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed a circular issued by the ‘London P&I Club’ which we think is important to highlight.

Liquefaction risks encountered in the transportation of bulk cargoes, such as nickel, iron, manganese and coal ore, can lead to catastrophic consequences. It is also considered that typhoons in the East China Sea and the monsoon season in the Far East negatively impact  marine transportation. The attached publication contains practical information to guide captains, shipowners and charterers about the risks associated with liquefaction and the precautions to be taken before loading, during loading and transportation of such cargo.

Please also find enclosed a Club circular which contains detailed information on the safe transportation of nickel ore cargoes from the Philippines or Indonesia.

Finally, we emphasise and would like to remind you that shipowners who will load nickel ore from the Philippines or Indonesia must notify the Club as soon as possible, and comply with the Mandatory Notification rule as per the details could be found enclosed, otherwise club cover may be prejudiced.