Sirküler

May 2020 / Vessel monitoring and P&I Insurance / Gemilerin İzlenmesi ve P&I Sigortaları

Dear Sir / Madam,

Enclosed please kindly find the circular by the Standard Club, a member of the International Group Clubs.  The circular is about informing members of the software programmes allowing Clubs to monitor vessels routes as part of their sanction compliance. All Group Clubs issued similar circulars. 

  

Sayın Yetkili,

Sizinle önemli olduğunu düşündüğümüz bir bilgiyi paylaşmak isteriz. 

Bilindiği üzere, dünya genelinde uygulanan yaptırımlara ilişkin olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa  Birliği , İngiltere ve ABD tarafından belirlenen ve farklı gereklilikler, ihlal sınırları ve sonuçları içeren yaptırım mevzuatları sürekli değişmektedir.

Üyelerini yaptırımlar konusundaki bu değişim ve gelişmelerden sürekli olarak haberdar etmek ve yaptırım ihlallerinin oluşmasını önlemek amacı ile beraber , hukuki yükümlülükleri doğrultusunda uyum programları ve prosedürler uygulayarak yaptırım ihlalleri ile oluşan risklerin doğru yönetimini amaçlamakta olduklarını belirten IG Grup P&I klüpleri, 15 Mayıs 2020 tarihinde yayınladıkları sirküler ( https://www.standard-club.com/media/3302198/15-may-2020-standard-uk-circular-vessel-monitoring-and-pi-insurance.pdf )  ile yaptırım uyum programı kapsamında, yaptırımlardan kaçınma şüphesini uyandıran herhangi bir denizcilik faaliyetinin gözetimini arttırmak amacıyla “Ortak Minimum İzleme Standardı” üzerinde anlaşmış olduklarını duyurmuşlardır.

Konu duyuruda, AIS verilerinin rutin olarak izlenmesi yönünde yapılan bu anlaşmanın, klüplerin yürürlükteki yaptırım mevzuatlarına uyma çabalarının bir parçası olduğu vurgulanmış olup, yaptırım uygulanan ülke limanına uğrak yapılmasının tespiti ile anormal navigasyon, geminin AIS vericisinin manipülasyonu ve/veya kasten kapatılması ve yaptırım alanlarında gemiden gemiye transfer operasyonları gibi faaliyetlerin tespitine yardımcı olmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Standardın uygulanabilirliği tahtında, klüpler  mevcut yazılımlarının gemi takip sistemlerine adapte edilmesi amacıyla servis sağlayıcılarla görüştüklerini ve bu minvalde sözleşmeler imzaladıklarını da bildirmişlerdir. Bu uyum programı kapsamında, P&I klüpler izleme sağlayıcısından alınan verileri,  üyelerinin yaptırımlardan tam olarak haberdar olmasını sağlamak,  üyelerinin yaptırım ihlallerinin engellenmesine yönelik gerekli özeni gösterdiğinden emin olmak ve ayrıca yaptırımları ihlal eden bir gemiye/armatöre sehven teminat verme riskini azaltmak amacıyla kullanabileceklerdir.

Kulüpler ayrıca, geminin açıklanamaz bir şekilde rotasını yönlendirmesi veya AIS’ini iletmeyi durdurmasının, potansiyel bir manipülasyon işareti olmasına dikkat çekerek , sorunun gemiden kaynaklanmadığı durumlar ile SOLAS’ın güvenlik için AIS vericisinin kapatılmasına izin verdiği durumlar haricinde , geminin navigasyon faaliyetlerini ve lokasyonunu gizlemek maksadı ile verici sinyalinin kasıtlı olarak kapatılmasının ve/veya manipüle edilmesinin  SOLAS ve bayrak devleti gerekliliklerinin ihlali anlamına geleceğini ve dolayısı ile armatörün P&I teminatına halel getirme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini de belirtmişlerdir. Bununla beraber geminin yaptırımları ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir faaliyeti, yasa dışı ticareti neticesinde , klüp teminatının geri çekilmesi de söz konusu olacaktır. 

Bu nedenlerle, yukarıda belirttiğimiz riskleri değerlendirmenizi ve AIS’in kullanımında SOLAS ile bayrak devleti gerekliliklerine uygunluk açısından mümkün olan tüm özeni göstermenizi önemle tavsiye etmekteyiz.