Sirküler

March 2009 / Avrupa Birliği ve Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması - Protokol 1996

Değerli İlgili,

 

Avrupa Parlemontosunun 10 Mart 2009’da benimsediği yeni Sigorta Yönergesi (Insurance Directive) doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerine gelen gemilerin 1996 LLMC (Limit of Liability for Maritime Claims) protokolünün istediği minimum P&I sigorta limitlerine haiz olması gerektiği duyurulmuştur.

Söz konusu yönergenin geçerliliğinin Avrupa Birliği Parlemontosunda 30 Mart 2009’da yapılması beklenen Ulaştırma Konseyi toplantısının ardından başlayacağı beklenmektedir.

Aşağıda belirtilen teminat limitleri Uluslararası Grup Kluplerine üye armatörlerin sertifikalarında özellikle düzenlenmiş bir sınırlamaya tabi değilse ek bir sigorta talebi olmaksızın yeterli olabilmektedir.  Avrupa Parlemontosu ve Grup Klupleri arasında  teminat yeterliliği üzerine son zamanlarda basında yer alan tartışmaları sonlandırmak için Grup Klupleri ortak olarak etkeki sirküleri yayınlayarak teminat limitlerinin yeterli olduğunu duyurmuştur. Ekte ayrıca tüm uluslararası konvansiyonlarun hangi ülkelerce benimsendiğini bildiren IMO web sitesinden alınan bir tabloyu bilgilerinize sunarız.

P&I sigortasını Uluslararası Grup Kluplerin dışından sabit primle çalışan sigorta şirketlerinden temin eden armatörlerin aşağıdaki cetvel doğrultusunda teminat limitlerinin yeterliliğini kontrol etmeleri rica olunur.

$1 = SDR 0.6765 

SDR 1 = $1.4782

(18 Mart 2009 tarihindeki IMF’nin belirlediği SDR para birimi - Special Drawing Rights)

 (a) Ölüm veya yaralanmadan ileri  gelen alacaklar hakkında :

(i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 2 milyon SDR birimi;

(ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ilave olarak ayrıca :

2.001 den 30.000 tona kadar beher ton için 800 SDR birimi;

30.001 den 70.000 tona kadar beher ton için 600 SDR birimi; ve       

70.000   den yukarı beher ton için 400 SDR birimi.

(b)Diğer bütün alacaklar hakkında  

(i)   2.000 tonu geçmeyen bir gemi için 1 milyon SDR birimi;

(ii) Tonajı yukarıki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meb¬lağa ilave olarak ayrıca :

2.001 den 30.000 tona kadar beher ton için 400 SDR birimi;

30.001   den 70.000 tona kadar beher ton için 300 SDR birimi; ve    

70.000 den yukarı beher ton için 200 SDR birimi. 

(c) Bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından neşet eden ve aynı olaydan  doğan alacaklarda  gemi  malikinin mesuliyeti,  175.000 SDR biriminin  ge¬minin resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde olunan meblâğ olacaktır.

 

Attachments:
Download this file (Copy of status-x.xls)Copy of status-x.xls[ ]127 kB
Download this file (InsDirective-Mar09.pdf)InsDirective-Mar09.pdf[ ]20 kB
Download this file (Protocol of 1996 LLMC.doc)Protocol of 1996 LLMC.doc[ ]53 kB