Nakliyat

HARP VE GREV SİGORTASI

Bu sigorta teknelerin Tekne & Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler gibi rizikolar sonucu teknenin zarar görmesi teminat altına alınmaktadır.

Aynı zamanda harp ve sıralanan diğer risklerden kaynaklanan 3. şahıs mali mesuliyet risklerinin de teminatta olduğunundan emin olunmalıdır.