Nakliyat

LİMAN RİSKLERİ SİGORTASI

Port Risks adıyla da bilinen bu sigorta ürünü kısıtlı bir sefer sahasında faaliyet gösteren gemilerin tekne makine risklerini teminat altına almaktadır.

Liman riskleri poliçesi, standart bir tekne poliçesi ile karşılaştırıldığında geminin 4/4 çatışma sorumluluğunu ve bir takım P&I risklerini de teminat altına alması bakımından daha geniş bir kapsamdadır.