Nakliyat

MII - İPOTEK ALACAKLISI SİGORTASI

İpotek Alacaklısı Teminatı, armatörün sahip olduğu poliçe (ve/veya kulüp teminatı ) lerin aşağıdaki sebepler veya benzerleri nedeni ile çalışmaması halinde aynı tehlikelere karsı teminat sağlar.

 – Poliçe ön şartlarından birinin yerine getirilmemesi, denize elverişsizlik, sefer sahası dışına çıkma hali, prim ödenmemesi sonucu armatörün poliçesinin iptali, klas düşmesi veya ISM sertifikası iptali, armatör tarafından sigorta rizikosu ile ilgili bir riskin yanlış beyanı ya da beyan edilmemesi hali gibi.

Ayrıca, MII poliçesi, armatör poliçesine girebilecek bir hasarın sebebinin deniz risklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı kesin olmadığı durumlarda, geminin battığı fakat batma sebebinin net olmaması, tekne ve harp sigortacıları arasında anlaşmazlık, zaman aşımına uğramış hasarlar konusunda da devreye girer.

İpotek Alacaklısı Sigortası (Additional Perils)

Yine MII gibi özellikle armatörün P&I teminatının yeterli olmadığı durumlarda devreye girer. Özellikle sabit prim ile çalışan sigorta şirketleri ile P&I teminatı yapılmış ise önem kazanır.