Nakliyat

GREV SİGORTASI

Grev (Strike) Sigortası, Gecikme sigortası olarak da adlandırılmakta olup, Strike Club tarafından sağlanmaktadır. Strike Club, mutual kulüpler ile benzer çalışma(ek prim, ayrılma primi vb.) şekline sahiptir. Genel olarak Strike sigortası diğer sigorta teminatları ile kısmen karşılanan veya hiç karşılanmayan zaman kaybı neticesindeki zararları karşılamaktadır.  

Teminat çeşitli klas guruplarına ayrılmıştır:  

Klas I – Liman işçilerinin grev yapması nedeniyle sebep olduğu aksamalar neticesinde oluşan gecikmelerde armatörün finansal zararlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur.  

Klas II – Grevin bitimini takip eden yoğunluktan kaynaklanan gecikmeleri de teminata dahil etmek amacıyla oluşturulmuştur. Katrina kasırgası gibi kötü hava şartları neticesinde limanın hasara uğraması sebebiyle yükleme/boşaltma operasyonlarının sekteye uğraması veya başka limanlara sapma ve buna bağlı aktarmalar bazı teminat örneklerindendir.  

Klas III – Gemi personelinin grevi neticesindeki gecikmeleri kapsamak amacıyla oluşturulmuştur. Teminat daha sonra çatışma, oturma, topuk atlama, yanma, patlama, makine hasarı gibi hasarlar neticesinde oluşacak gecikmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Makinedeki bazı pistonların kırılması neticesindeki makine hasarının sebep olduğu başka limanlara sapmalar, çatışma neticesinde tamir amacıyla yapılan rotadan sapmalar ya da fiziksel bir hasarı tamir amacıyla kaybedilen zaman Strike Sigortası teminatlarına bazı örneklerdendir.