Nakliyat

ÇEKİ SİGORTASI

Çeki Sigortaları genelde 3 ana başlık altında adlandırılabilir.

1) Liman içerisindeki “Cer Hizmetleri” maksadı ile yapılan çeki işlemleri;

Bu Tekne ve Makine Sigortası kapsamında pilotlu veya pilotsuz olarak teminat altında bulunmaktadır. Gemi sahip veya işletmecilerinin bu işlem esnasında ek bir sigorta yapılmasına gerek yoktur.

Fakat römorkör sahibi armatörlerimiz bu işlemleri yaptıklarına dair P&I sigortacılarına bilgi verip gerekli teminatı talep etmelidirler.

2) Kurtarma Yardımı hizmeti içerisinde yapılan çeki işlemi;

Gemi kurtarma yardıma ihtiyaç duyacak şekilde hareketten yoksun kalması durumunda uygulanan çeki işleminin mevcut tekne ve makine sigortası olan bir gemi için ek bir sigorta yaptırmasına gerek yoktur.

Fakat yine bu tarz işlemleri yapan römorkör sahibi armatörlerimizin yaptıkları kurtarma işlemlerini teminat altına alacakları “Salvor's Liability” sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

3) Hurda ve Kabuk Gemi çeki işlemi;

Bu tarz çeki işlemleri “Institute Voyage Clauses” Cl.285 tahtında seferlik olarak teminat altına alınabilir. Bu teminatın sağlanmasından önce sigortacı tarafından kabul gören bir klas kuruluşu veya yine sigortacı onaylı ve bu konuda uzman sörvey kuruluşları tarafından yapılmış sörveye istinaden verilen “Towage Certificate” veya “Convenient Certificate” in alınmış olması neticesinde sigorta edilebilirler. Bu sörvey esnasında çeken römorkörün çekmeye, çekilen geminin ise çekime uygun olup olmadığı kontrol edilir ve çeki planı yapılır.