Nakliyat

DONATANIN SORUMLULUK SİGORTASI

SOL (Ship Owners’ Liability), donatanın, taşıma kontratını ihlal etmesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarının sigortalanması için kullanılan genel bir terimdir. Taşıma kontratının ihlale uğraması taşıyanı savunma haklarından ya da sorumluluğunun sınırlanmasından mahrum bırakabilir.

 SOL sigortasının en tipik örneği, sefer esnasında kontratta belirtilen coğrafi hattan yapılan sapmadır. Bu tür bir sapmadan doğan sorumluluklar standart P&I teminatının dışında kalmaktadır.