Nakliyat

ARTAN DEĞER SİGORTASI

Geminin sigortalanması gereken market değerinin üzerinde, donatan gemiyi temin ederken kredi gibi faktörlerle maliyetini yükseltmiş olabilir.

Ayrıca poliçe süresi boyunca gemi alım satım piyasalarında gemi değer artışı gerçekleşebilir. Söz konusu bedel farkı bu Artan Değer sigortası ile teminat altına alınabilir.