Nakliyat

P&I SİGORTASI

Teminat kapsamına alınmada ana şart aşağıdaki risklerin deniz riski ve hukuken armatörün sorumluluğunda olmasıdır ve teminat armatörün muafiyeti üstünde ise kapsanır. Geminin tam ya da hükmi ziya olması halinde aşağıdaki risklerden bir kaçının bir arada olması yine kuvertür dahilindedir.

• Mürettebatın, yaralanma, ölüm, ölen mürettebatın ailesine ölüm tazminatı, kayıp, kaçma, sefer harici başka bir limana sığınma ve bunlardan sebep yurda iadesi ile ilgili masraflar,

• “stowaways” gemiye kaçak binenler ile ilgili ceza, yurda iade masrafları, bunun için geminin sapma yapması

• Bir geminin başka bir gemi ile çatışmasından dolayı karşı gemiye verdiği hasarlar, yaratabileceği çevre kirliliği. Aksi belirtilmemiş ise bu riskin sadece 1/4’ü Klüp kuvertüründedir. Geri kalan 3/4’ünün en çok uygulanan London Institute Time Clauses (Tekne/Makina sigorta) poliçesinde kaldığı varsayılır.

• Gemi batmış ise ve enkazının kaldırılması söz konusu ise bunun enkaz kaldırma “wreck removal” işlerinin masrafları

• Yük hasarları

• Deniz kirliliği cezası ve kirlilikle ilgili önleme/temizlik, mal, mülk hasarı, ekonomik kayıplar ve bozulan çevrenin restorasyonu

• Sigortali geminin çekilmesi esnasında (kulübün onayladığı bir çekme anlaşması tahdında olması kaydıyla) 3. şahıslara verilecek hasarlar

• Cezalar, gümrük cezaları ve göçmen ofis cezaları

• Karantina masrafları