Nakliyat Dışı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası (CAR – Construction All Risks)

Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, sigorta süresi içinde; inşaat sahasında bulunduğu sırada, poliçede sayılan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir kayıp ve hasara uğraması halini temin eder. İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlarla birlikte; Yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık şantiye-işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj,doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…) oluşabilecek riskler teminat altına alınır.