Nakliyat Dışı

Montaj Bütün Riskler Sigortası (EAR – Erection All Risks)

İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır. Sigorta bedeli sözleşme bedelidir ve montajı yapılacak üniteler, nakliye navlun, sigorta masrafları, varsa gümrük vergileri, resim ve harçlar, işçilik montaj ve işletmeye alma giderlerinden oluşur.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası (CAR – Construction All Risks)

Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, sigorta süresi içinde; inşaat sahasında bulunduğu sırada, poliçede sayılan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir kayıp ve hasara uğraması halini temin eder. İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlarla birlikte; Yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık şantiye-işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj,doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…) oluşabilecek riskler teminat altına alınır.

Elektronik Cihaz Sigortası (ECS)

Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı, kullanıcıların ihmali, hatası veya kusuru, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bağlı hasarlar teminat altına alınır.

Makine Kırılması Sigortası (MKS)

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan; makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışmaları sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken ani ve beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri teminat altına alınır. Ayrıca, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları, makinelerin temel ve kaideleri, makinelerinizin bozulması neticesinde işletmenizin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıplar için makine kırılmasına bağlı kar kaybı ve hareketli makineler için (özellikle iş makineleri) geniş kasko ek teminatı (çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb.) teminata dahil edilir.