Nakliyat Dışı

Yangın ve Ek Teminatları Sigortası

Bu sigorta; özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alır.

Ayrıca; grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak mali sorumluluğu (Kiracı ve Komşu) teminat altına alır.

 

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası

Depremin ve depremden kaynaklanan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar (tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınır.

Yangın, infilak ve yer kayması, ancak deprem sonucu olduğu takdirde Zorunlu Deprem Sigortası teminatına dahildir.

 

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Bu sigortanın uygulanmasında ticari faaliyet, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen her tür faaliyet olarak; kar kaybı ise; ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda, tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kar kaybıdır.