Sirküler

April 2020 / London P&I Club - Türkiye Çevre Kirlilik Cezaları ve Önlemler / Turkish Pollution Fines and Guidelines

Sayın Yetkili,

 Son dönemlerde çevre kirliliği olaylarında gözlemlediğimiz artış nedeniyle, London Club ekli sirkulerine istinaden gereken tedbirlerin alındığından emin olmak için Ocak 2019 tarihli sirkülerimizi yeniden paylaşma ihtiyacı hissettik.

 Sirkuler, London Club tarafından yayınlanmış olsa da önlem tavsiyeleri hemen hemen tüm Kluplerde benzerlik gösterdiğinden, diğer armatör ve işletmecilerimizin de faydalı bulacağı düşüncesindeyiz.

 

 Dear Sir / Madam,

 As we have been experiencing an increase at pollution cases, we have felt the necessity to share again our circular dated January, 2019 of the London P&I Club which is attached hereto.

 Although it has been issued by the London Club only, since its recommendations are similar for all the Clubs, we believe it will be found useful for all the owners and managers.

Turkey - Pollution Fines & Guidelines