Sirküler

March 2020 / Koronavirusün Sigortalara Etkisi / Coronavirus and Implications on Insurances

This circular is provided in Turkish and English.

 

 

Covid 19 salgının artık etkilemediği ülkenin kalmadığı bu günlerde, sizlerden gelen sorular üzerine asagidaki sirkuleri hazırlama gereği hissettik.

 

P&I teminat kapsamı;

Poliçe şartlarına vabeste olmak üzere, P&I poliçeniz sair iş hastalıklarında olduğu gibi personelin hastalığa yakalanması durumunda tedavi vs ve baglantılı sorumluluk masraflarini karşılayacaktır.

Bunun dışında hemen her P&I policesinde “karantina” maddesi mevcuttur ki gemilerin karantinaya alınmasi durumunda belli ekstra masrafları teminat altina almaktadır.

Fikir vermesi için örnek bir karantina maddesini (Standard Club) aşağıda sizlerle paylaşmaktayız.

 

Quote

Expenses incurred as a direct consequence of an outbreak of infectious disease on the ship, including quarantine and disinfection expenses, and the net loss to the member in respect of fuel, insurance, wages, stores, provisions, cargo handling and port charges.

EXCLUSION TO RULE

There shall be no recovery if at the time the ship was chartered to or was under orders from the member or her managers to proceed to a port it was known, or should in the board’s view reasonably have been anticipated, that she would be quarantined.

Unquote

 

Maddeyi yorumlarken dikkat edilmesi gereken husus, teminatın devreye girmesi için gemide hastalığın görülmesi gerekliliğidir. Elbette emin olmak icin kendi policenizi kontrol etmenizi tavsiye etmekle beraber, bazı ülkelerin, gemilerin belli limanlardan gelişinde uygulanan otomatik karantinalar bu madde kapsamina girmemektedir. Aynı şekilde karantina uygulanacagini bile bile yapilan uğrak da bir çok Klup kuralına göre teminat kapsamı dışında tutulmaktadır.

Yine başka bir husus geminin ticari kayıplarının ya da işletme giderlerinin bu madde altında tahsil edilemeyeceğidir.

Gemilerin ticari kayıplarının kira sözleşmesi altında değerlendirilmesi konusu, malumlarınız FDD teminatı tahtında P&I Klupler’den destek alınabilecek bir husustur.

Pozisyonumuz gereği hukuki bir yorum olarak sunamasak da, “force majeure” konusu İngiliz Hukuku’na göre zımni bir şart olmadığından, bu maddeden faydalanmak için kira sözlesmesindeki ilgili maddenin Coronavirüs ve türevleri olan salgınları dahil ettiginden emin olunmasi gerektiğini anlamaktayız. Kira sözleşmesi tahtında belirsizlikleri önlemek ve daha önemlisi mağduriyetin önüne geçmek için, bu dönem kira sözleşmelerine Coronavirüs ve türev salgınları ile ilgili sorumluluk/hakları belirleyen bir madde eklenmesi nacizane tavsiyemizdir.

Bu dogrultuda “Bimco infectious or contagious diseases clause for time/voyage charterparties” kullanılabilecek bir klozdur. Aynı şekilde Intertanko da Covid 19 icin ozel bir madde yayınlamıştır.

Belirtmek isteriz ki, piyasalarımızda genellikle bilinen ve 90 ya da daha fazla günlük limitler ile sunulan Loss of Hire sigortaları, Koronavirüsten kaynaklı gecikmeler için teminat sunamamaktadır.  Ancak söz konusu virüsten dolayı tekne makine ya da harp / grev sigortaları altında teminata girebilecek bir kayıp ya da hasar yaşanırsa teminat devrede olabilecektir.

P&I teminatının kapsamı dışında kalan ticari kayıpların tahsiline değinmek gerekirse; kuşkusuz ilk başvurulması gereken sigorta türü, sigortalının  gecikmeden kaynaklı gelir kayıplarını tazminat altına alan Marine Delay sigortasıdır.

Söz konusu sigorta, 30’a yakın riziko icin teminat sağlamaktadır. Poliçenin içeriğine bakıldığında rizikoların Gemi Kaynakli (Ship Board) ve Sahil Kaynaklı ( On Shore) olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse şu anda Covid 19 salgının dikkatimizi fazlasi ile çektiği aşağıdaki Gemi ve Sahil kaynaklı rizikolar da talep edildiği takdirde teminat altına alınabilmektedir.

 

·        Geminin zorunlu karantinaya altına alınması sonucu olusan gecikmeler

·        Mürettebatın hastalanması veya hastalık sebebi ile firar etmesi sonucu oluşan gecikmeler

·        Uğrak yapılacak limanın salgın sebebi ile kapalı veya kısmi olarak kapalı oluşundan dolayı oluşan gecikmelerden

 

kaynaklanan mali kayıplar poliç limitleri dahilinde teminat altında olabilecektir. Gecikmeye sebebiyet veren durumun poliçe baslangış tarihinden sonra ortaya çıkmış olması beklenmektedir. Söz konusu teklifler günlük kira bedellerinin iletilmesini müteakiben azami 20 gun teminat süresi ile sınırlı olmak kaydı ile ve anlaşılan bir muafiyet gününü aşan kısmı için temin edilebilmektedir.

Gelişmeleri sizler ile paylaşmaya devam ediyor olacağız.

 

 

Dear Friends,

First of all, we would like to send our best wishes for your health and well-being.

We feel the need to provide this circular,  following enquiries that we have been receiving, in view of the fact that almost all countries have been effected by Covid-19.

 

P&I Perspective:

Subject to the policy terms and conditions, in the case of a ship’s crew member being infected with the disease, there will be cover for medical and related costs like there is for occupational illnesses.

Other than this, there is “quarantine” cover under the policies, which works when a vessel is quarantined and for certain expenses.

As an example, we would like to share the relevant clause from the rules of the Standard P&I Club, as follows:

 

Quote

Expenses incurred as a direct consequence of an outbreak of infectious disease on the ship, including quarantine and disinfection expenses, and the net loss to the member in respect of fuel, insurance, wages, stores, provisions, cargo handling and port charges.

EXCLUSION TO RULE

There shall be no recovery if at the time the ship was chartered to or was under orders from the member or her managers to proceed to a port, where it was known, or should in the board’s view reasonably have been anticipated, that she would be quarantine

Unquote

 

When interpreting this clause, it should be noted that the cover described, is related to an outbreak or alleged outbreak of disease ‘onboard the ship’.  We encourage you to check the terms and conditions of your insurer in relation to this issue. It should be noted that when an automatic quarantine regime is imposed by certain countries and is known about, expected or ought to be known about (in the view of the insurer), that cover under this clause will be excluded. Therefore, please pay particular attention when ordering ships to ports, whether or not quarantine is anticipated or known about to charterers or owners, as this will be excluded from the insurance according to this particular clause. The insurers expect reasonable due diligence with ship operators/members checking this issue with local representatives/agents in advance. 

It should be noted that losses, other than for those mentioned in the rule, will not be covered (under this rule).

As you may be aware, liability in relation to other commercial losses under a charter party, can be explored by the Clubs under FDD insurance.

Whilst we cannot offer legal advice (as an insurance broker), we understand that ‘force majeure’ is not an implied term under English law. Therefore, for clarification in charterparties, the Coronavirus and its mutuations or variations thereof, should be clearly expressed.  We would therefore recommend that in order to prevent uncertainties and any losses under a charter party, that clauses be used to determine the proportions of liability that may arise from Cornovirus and its mutations or variations.

For this purpose, BIMCO offer the “Bimco infectious or contagious diseases clause for time/voyage charterparties” and also a specific clause has been made available by Intertanko for Covid-19.

It should be noted that ‘Loss of Hire policies’,  which are commonly known in our market with limits up to 90 days or more, do not cover loss of hire arising from Coronavirus, unless such disease could give rise to a loss of or damage to the vessel under the hull and machinery or war and strikes policies.

In respect of other losses which are not covered by P&I insurance, there is a special cover called ‘Marine Delay insurance’, which covers loss of hire spefically that may arise from various types of delay.

‘Marine Delay insurance’ can provide cover for almost 30 different types of risk, which are  generally divided into 2 categories, either as Ship Board or On Shore related risks. Mentioning briefly, Covid-19 disease losses can be covered under this insurance, if the following risks are purchased and are specifically available under the Ship Board and /or On Shore risk categories.

Delays arising from quarantine

Delays arising from desertion of crew or passengers

Delays arising from partial or total closure of a port or berth

Loss of hire arising from above risks is available under this insurance up to agreed limits. The following should also be noted.

If the delay is due to circumstances already existing at the time the ship is entered (or the commencement of the policy year, if earlier), it is not recoverable.

The limits provided under this insurance have a maximum limit, usually up to 20 days in excess of certain number of days agreed as a deductible. 

We will be updating you with further information in due course.