Sirküler

February 2020 / The London P&I Club News Alert: Holds and Hatch Covers - Club Guide

IG Kulüplerinden London P&I Kulüp’ten alınan, gemi ambarları ve ambar kapaklarının güvenli bir şekilde çalıştırılması ve bakımı ile ilgili olarak güncellenmiş kılavuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Aşağıdaki kılavuz, ayrıca doğru ve yanlış çalışma biçimlerinin yanı sıra, doğru uygulamaları ve potansiyel tehlikeleri vurgulayan önemli güvenlik konularını da kapsamaktadır.

 

https://www.londonpandi.com/Media/2577/london-pi-club-holds-hatch-covers-website-version.pdf