Sirküler

September 2018 / The London P&I Club News Alert: 2020 Global Sulphur Cap - ICS Guidance on Compliance

 

Dear Sirs,

Below please kindly find the above circular from the London Club as well as a brief summary in Turkish.

 

2020 'Global Sulfur Cap' - Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nun yayınladığı "Uygunluk Kılavuzu" hakkındaki ilam.

 

MARPOL Ek VI uyarınca 2020 Global Sulphur Cap olarak adlandırılan yönetmelik

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu yönetmelik gereği ana makine ve yardımcı makineler ve kazanlar dahil olmak üzere Emisyon Kontrol Alanları" dışında da ticari gemilerde kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğinin %0,50 m/m yi geçmeyecektir.

 

MARPOL Ek VI'da belirtildiği gibi, daha düşük kükürt emisyon standartları aşağıdakiler kullanılarak karşılanabilir:

 

1. Düşük sülfür uyumlu akaryakıt; veya

2. Tutuşturulduğunda ihmal edilebilir sülfür oksit emisyonları üreten gaz / metanol / LNG kullanılması; veya

3. Atmosfere salınmadan önce emisyonları temizleyen "yıkayıcılar" olarak da bilinen egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) kullanılması. 

 

IGF Kod , EGCS için 2015 Kılavuz İlkelerine ,Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından yayınlanan kılavuza ve diğer detaylara aşağıdaki İngilizce metinde belirtilen  URL bağlantılarından ulaşabilirsiniz.

 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-(MSC)/Documents/MSC.391(95).pdf

 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/LNG%20Study.pdf

 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/MEPC.259%2868%29.pdf

 

 

https://www.londonpandi.com/documents/ics-guidance-on-implementation-of-2020-global-sulphur-cap-september-2018/

 

 

 

2020 'Global Sulphur Cap' - ICS Guidance on Compliance

 

Members are reminded that as from 1 January 2020, in accordance with MARPOL Annex VI, the sulphur content of fuel oil used "on board" (including in main and auxiliary engines and boilers) commercial ships trading outside sulphur Emission Control Areas must not exceed 0.50%m/m. The requirements are referred to as the 2020 'Global Sulphur Cap'.

 

As outlined in MARPOL Annex VI, the lower sulphur emission standards can be met by using:

1.            low-sulphur compliant fuel oil; or

2.            gas/methanol/LNG which produces negligible sulphur oxide emissions

when ignited - see the IGF Code, available here, and a feasibility study on LNG as a fuel for shipping, available here; or

 

3.            exhaust gas cleaning systems (EGCS), also known as "scrubbers",

which clean the emissions before they are released into the atmosphere.  For further details see the 2015 Guidelines for EGCS, available here.

 

For ship owners/operators who have chosen to achieve compliance with the 2020 Global Sulphur Cap through the use of low-sulphur compliant fuel oil, the International Chamber of Shipping (ICS) has published "Provisional Guidance to Shipping Companies and Crews on Preparing for Compliance with the 2020 'Global Sulphur Cap' for Ships' Fuel Oil". The ICS Guidance provides an overview of the upcoming requirements, with recommendations on developing ship specific implementation plans to meet the mandatory deadline.

For a full copy of the ICS Guidance click here. Ship owner/operator Members should take note of the ICS Guidance, and take steps to prepare ship specific implementation plans and other measures necessary in advance of the 1 January 2020 deadline.

 

 

Best regards