Nakliyat Dışı

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası

Depremin ve depremden kaynaklanan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar (tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınır.

Yangın, infilak ve yer kayması, ancak deprem sonucu olduğu takdirde Zorunlu Deprem Sigortası teminatına dahildir.